ΕΤΑΙΡΟΙ

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”

Ιταλία

Το CSC Danilo Dolci είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βρίσκεται στο Παλέρμο της Ιταλίας και ιδρύθηκε το 1958 από τον Danilo Dolci, κοινωνικό ακτιβιστή, κοινωνιολόγο, ειρηνιστή και εκπαιδευτικό. Το CSC εργάζεται κυρίως στον εκπαιδευτικό τομέα και έχει αρκετές συνεργασίες με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, συλλόγους και κοινωνικές ομάδες, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, εστιάζοντας σε δύο βασικούς πυλώνες, την τοπική ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα.

danilodolci.org

Active Citizens Partnership

Ελλάδα

Η Συνεργασία Ενεργών Πολιτών είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εδρεύει στη Βορειοανατολική Ελλάδα και έχει το γραφείο της στην Αθήνα. Έχουν εκτεταμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υποστήριξη προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν τη σύγχρονη κατάρτιση και τις κοινωνικές ανάγκες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τη βοήθεια του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και την παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες.

www.activecitizens.eu

Compass

Austria

Το COMPASS είναι μια μη κερδοσκοπική ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Αυστρία με διαπολιτισμική εστίαση για την προώθηση της επαγγελματικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικοπολιτιστικής ένταξης μειονεκτικών ομάδων που αποτελούνται κυρίως από μετανάστες και πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν οικονομικά, κοινωνικοπολιτιστικά και εκπαιδευτικά εμπόδια στην Αυστρία. Προσφέρουμε ποικίλες υπηρεσίες σε μειονεκτούσες ομάδες που αναζητούν ευκαιρίες για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που τους υποστηρίζουν σε μια καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας στην περιοχή του Τιρόλου.

www.compass4you.at

CLAVIS sprog & kompetence

Δανία

Η CLAVIS είναι μια ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και διαπολιτισμικής συνύπαρξης στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία των πολιτών. Η CALVIS προσφέρει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της πιστοποίησης προσόντων και της ένταξης αλλοδαπών και διεθνών φοιτητών. Σε συνεργασία με χώρους εργασίας, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η CLAVIS διεξάγει επιμορφώσεις πάνω σε γλωσσικές ή γενικές ικανότητες κατά τη διάρκεια της εργασίας ή μέσω της ανάθεσης καθηκόντων σε πολλούς κλάδους, συνδυάζοντας έτσι τη γλωσσική και επαγγελματική μάθηση στα επαγγελματικά και συλλογικά περιβάλλοντα μέσω της καθοδήγησης στον χώρο εργασίας και της διαπολιτισμικής κατάρτισης.

www.clavis.org

CSI Center for Social Innovation LTD

Κύπρος

Το CSI είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μια θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο. Το CSI πιστεύει ότι οι τέσσερις πυλώνες της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης, της Εκπαίδευσης, της Ανάπτυξης και του Οικονομικού Εξορθολογισμού σε συνδυασμό με θεμελιωδώς ορθές και βιώσιμες λύσεις, καθώς επίσης με διασπαστικές λύσεις σε συστημικά κοινωνικά προβλήματα, μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις που επιφέρουν σημαντική αλλαγή στον κοινωνικό ιστό κάθε κοινωνίας.

www.scicy.com

Iberika Education Group GGMBH

Γερμανία

Η Iberika Education Group gGmbH είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων που ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 1996. Κύριος σκοπός τους είναι η προώθηση της εκπαίδευσης, της διεθνούς στάσης και της ανοχής σε όλους τους τομείς του πολιτισμού, μέσω της οργάνωσης και της εφαρμογής μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, συναντήσεων, εκθέσεων, παραστάσεων και δημόσιων συζητήσεων στους τομείς των νέων μεθόδων διδασκαλίας / μάθησης, καθώς και στρατηγικές κινήτρων για εκπαιδευτές και μαθητές. Ένας από τους πυλώνες τους είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή γλωσσικών νέων τάσεων και προγραμμάτων σπουδών που βασίζονται στην τεχνολογία.

www.iberika.de