Γλώσσες και διάλεκτοι που ομιλούνται στις χώρες  των εταίρων