ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η παρουσία των μεταναστών είναι πραγματικότητα στην Ευρώπη και αυξάνεται από το 2015. Μέρος των νεοαφιχθέντων μεταναστών είναι χαμηλής ειδίκευσης. Στην Ευρώπη, οι μη ιθαγενείς και ειδικά οι μη ΕΕ πολίτες, έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σύγκριση με τους ιθαγενείς (Eurostat, 2017) και αυτό το κενό αυξάνεται όταν είναι χαμηλής ειδίκευσης. Την ίδια στιγμή, οι μετανάστες αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερειδίκευσης και/ή δυσκολίες με την αναγνώριση δεξιοτήτων στη νέα χώρα (οι μετανάστες είναι 12% πιο πιθανό να έχουν υπερειδίκευση από τους ντόπιους, OECD, 2018).

Την ίδια στιγμή, περίπου το 20% των ενηλίκων στην Ευρώπη στερούνται βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον αλφαβητισμό και την αριθμητική και περίπου 25% στερούνται δεξιοτήτων ΤΠΕ (PIAAC, 2016). Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες αυξάνουν τις ευκαιρίες για απασχολησιμότητα, αλλά οι ενήλικες με χαμηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν σε μαθησιακές δεξιότητες: αυτό αντιπροσωπεύει μια πρόκληση για έναν στους τέσσερις άνεργους που έχει χαμηλές δεξιότητες αλφαβητισμού και αριθμητικής. Επίσης, οι ενήλικες με χαμηλότερη ειδίκευση έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στο να βρουν δουλειά από αυτούς που έχουν λάβει εκπαίδευση (Eurostat, 2018).

Οι χαμηλές δεξιότητες και η ανεργία αυξάνουν τον κίνδυνο κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. Επομένως, δεν υπάρχει μόνο ανάγκη για νέες δυνατότητες για αύξηση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας αλλά και για νέους τρόπους αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της μη τυπικής μάθησης.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2006), οι βασικές ικανότητες για ενδυνάμωση, κοινωνική ένταξη και απασχολησιμότητα περιλαμβάνουν:

Ικανότητα επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα και στις ξένες γλώσσες

Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση

Ψηφιακές ικανότητες

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ως εκ τούτου, το TANDEM στοχεύει στη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και της απασχολησιμότητας των μεταναστών και των ενηλίκων επιτρέποντας στους μετανάστες να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες γλωσσικές τους ικανότητες και διδάσκοντας τη γλώσσα τους σε άλλους ντόπιους ενήλικες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες και μη τυπικές μεθοδολογίες, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο πολιτισμικές ανταλλαγές και ομαδική μάθηση.

Το TANDEM θα αναπτύξει, επομένως, μια καινοτόμα πορεία αναβάθμισης βασισμένη στη μεθοδολογία της Εργασιοκεντρικής Προσέγγισης στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT), παρέχοντας στους μετανάστες ένα σύνολο εργαλείων που τους καθιστά ικανούς να διδάξουν τις γλώσσες τους και, με αυτόν τον τρόπο, να αυξήσουν τις ικανότητες τόσο των ίδιων όσο και των ντόπιων ενηλίκων.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα TANDEM στοχεύει:

Να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια καινοτόμα πορεία αναβάθμισης που απευθύνεται σε ενήλικες μετανάστες

Να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια καινοτόμα πορεία αναβάθμισης που απευθύνεται σε ενήλικες μετανάστες, βασισμένη στην αξιοποίηση των προϋπαρχουσών γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς και στη βελτίωση των τοπικών γλωσσικών δεξιοτήτων τους, ανοίγοντας έτσι νέες ευκαιρίες απασχόλησης

Να προωθήσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων μεταξύ των ενήλικων μεταναστών
To foster the development of key competences among migrant adults by proposing an innovative language teaching methodology based on the joint use of task-based language teaching (TBLT), non-formal approaches, creativity and digital skills;
Να ευαισθητοποιήσει τους μετανάστες για την αξία των γλωσσικών δεξιοτήτων

Να ευαισθητοποιήσει τους μετανάστες για την αξία των γλωσσικών δεξιοτήτων που ήδη διαθέτουν, μετατρέποντας τις ικανότητές τους σε πλεονεκτήματα και παρακινώντας τους να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους για να δημιουργήσουν συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης

Να βελτιώσει τις γλωσσικές ικανότητες μεταξύ των μεταναστών και των ντόπιων ενηλίκων

Να βελτιώσει τις γλωσσικές ικανότητες μεταξύ των μεταναστών και των ντόπιων ενηλίκων, δημιουργώντας συγκεκριμένες ευκαιρίες για ανταλλαγή και αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων και ενεργοποιώντας ένα φαινόμενο ντόμινο στις τοπικές κοινότητες μέσω της εφαρμογής των πρωτοβουλιών της ανοιχτής διδασκαλίας γλωσσών

Να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των ενήλικων μεταναστών

Να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των ενήλικων μεταναστών, ενθαρρύνοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των μεταναστών και των ντόπιων, ενισχύοντας το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινή κοινότητα

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;

Μετανάστες άνω των 18 ετών

που αγωνίζονται να βρουν απασχόληση, που έχουν χαμηλή εκπαίδευση ή στερούνται απαραίτητων δεξιοτήτων ή έχουν δυσκολίες να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες/πιστοποιητικά/σπουδές τους στη νέα χώρα και που ενδιαφέρονται να διδάξουν την πρώτη ή δεύτερη γλώσσα τους

Ντόπιοι ενήλικες

που αγωνίζονται για εξεύρεση εργασίας λόγω των χαμηλών επιπέδων εκπαίδευσης ή δεξιοτήτων και που ενδιαφέρονται να μάθουν μια νέα γλώσσα, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους για απασχόληση

Οργανισμούς

οι οποίοι δουλεύουν με ενήλικες μετανάστες και ντόπιους οι οποίοι θέλουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με καινοτόμες και μη τυπικές μεθοδολογίες, που μπορούν να δημιουργήσουν πορείες αναβάθμισης για ενήλικες σε κίνδυνο οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού.

Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT)

Πες μου και θα ξεχάσω. Δείξε μου και ίσως θυμηθώ. Κάνε με να εμπλακώ και θα καταλάβω.

– Κινέζικη παροιμία –

Στο πρόγραμμα TANDEM, η Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT) θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια μεθοδολογία μέσω της οποίας οι μετανάστες θα διδάξουν τη γλώσσα τους σε άλλους ενήλικες.

Τι είναι η Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT);

Πολύ γενικά, η Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών (TBLT) περιλαμβάνει το να ζητάμε από τους μαθητές να κάνουν ουσιώδη καθήκοντα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα-στόχο. Η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως στο αποτέλεσμα των εργασιών, αντί να επικεντρώνεται στις γραμματικές δομές ή στην ακρίβεια των γλωσσικών μορφών. Τέτοιες εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν μια επίσκεψη στον γιατρό, τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης ή μια κλήση στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια ή άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη δημιουργία νοήματος και επικοινωνίας.

Για να πάρετε περισσότερες ιδέες σχετικά με την Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών, μπορείτε να διαβάσετε το Eγχειρίδιο που δημιουργήθηκε από την συνεργασία μεταξύ των μελών.

 

Γιατί Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών στο πρόγραμμα TANDEM ;

Προσαρμοσμένη για ενήλικες που δεν είναι συνηθισμένοι σε παραδοσιακά σχολικά περιβάλλοντα:

  • Η Εργασιοκεντρική Προσέγγιση στη Διδασκαλία Γλωσσών δεν απαιτεί ένα παραδοσιακό περιβάλλον τάξης ούτε δομή.
  • Μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών (και των δασκάλων) η οποία μπορεί να αυξήσει το κίνητρο.

Προσαρμοσμένη για μετανάστες που δεν είναι συνηθισμένοι να διδάσκουν ως δάσκαλοι:

  • Δεν υπάρχει ανάγκη για υπάρχουσες δεξιότητες ή εμπειρίες διδασκαλίας.
  • Μη τυπική διδασκαλία.
  • Διεθνείς μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε γλώσσα.
  • Η μέθοδος προωθεί την πολιτισμική ανταλλαγή, την αναγνώριση δεξιοτήτων και την καταπολέμηση των στερεοτύπων.